Bevidst energiforbrug

I 2022 gjorde vi store fremskridt for at øge vores forpligtelse til bæredygtig grøn energi. På vores to fabrikker i Danmark opnåede vi en vigtig milepæl ved at bruge 99% vedvarende energi til vores elektricitetsbehov, som kommer fra vindkraft og vores egne solcelleinstallationer.

Vores engagement i bæredygtighed rækker ud over energiforbruget. Vi gør også en indsats for at reducere vores generelle elforbrug. Det indebærer løbende initiativer til uddannelse af personalet samt strategiske investeringer i nye maskiner, der er designet til at bruge mindre energi.

Desuden har vi gjort store fremskridt med at gøre vores opvarmningsprocesser mere miljøvenlige. Sidste år kom 84% af vores varmebehov på vores danske fabrikker fra vedvarende energikilder, med særligt fokus på brug af bæredygtigt affaldstræ til opvarmning af vores fabrik i Vejen, når det er muligt.

Vi anerkender, at transport spiller en væsentlig rolle i vores samlede energiforbrug, og vi arbejder konstant på at optimere vores transportaktiviteter ved at søge efter mere effektive og miljøvenlige løsninger.

Da vi opførte vores nye hovedkontor i Ringkøbing, har vi taget skridt til at mindske energiforbruget ved at designe bygningen med fokus på energieffektivitet. Der er blandt andet installeret solpaneler på taget, der udnytter vedvarende energi, og der er opsat lade stationer for at understøtte vores medarbejderes og gæsters brug af elbiler.

Emballage & Affaldshåndtering

Vi er fast besluttede på at reducere spild og fremme bæredygtighed i alle aspekter af vores drift. Det omfatter systematisk affaldsreduktion, effektive genbrugsprocesser og ansvarlig emballagepraksis, der prioriterer produktbeskyttelse.

Møbler, der holder i generationer

I bund og grund tror vi på at lave møbler, der kan holde til tidens tand, så både nuværende og kommende generationer kan få varig glæde af dem. Med en dyb respekt for traditioner og et urokkeligt engagement i kvalitet lægger vi kun de fineste materialer i vores dedikerede håndværkeres dygtige hænder. Læs mere om vores forståelse af kvalitet og holdbarhed, og hvordan det former vores møbelproduktion.