Whistleblower-rapporteringssystem

I OneCollection lægger vi vægt på at have et åbent, tillidsfuldt og ansvarligt samarbejde.

Uanset om du er medarbejder, partner eller leverandør hos OneCollection har du derfor mulighed for at rapportere alvorlige forhold eller begrundet mistanke om sådanne forhold anonymt gennem vores whistleblower-rapporteringssystem.

Rapporteringssystemet giver dig mulighed for at dele information om kritisable handlinger, etiske overtrædelser, ulovlige aktiviteter eller brud på interne regler Det hjælper med at afsløre problemer, som måske ellers ville forblive skjulte.

Du kan sende informationen ind fortroligt ved at opgive dit navn og dine kontaktoplysninger eller helt anonymt, hvis du foretrækker det. Alle indsendelser behandles fortroligt og håndteres sikkert.

Du kan bruge systemet til at oprette en ny rapport eller følge op på en eksisterende At følge op på dine rapporter kan være nyttigt af forskellige årsager:

1) At tjekke status på din rapport for at sikre, at der bliver taget handling.
2) At give yderligere information for at supplere din oprindelige rapport.
3) At hjælpe systemadministratorerne ved at give dem yderligere information for at hjælpe dem med at løse problemet eller tage passende handling.

Husk, at HR-relaterede anliggender ikke bør rapporteres gennem dette system. I stedet bør disse drøftes med din nærmeste leder, direktør eller HR-afdelingen.

Klik her for at få adgang til whistleblower-rapporteringssystemet. .

 

Mennesker & Fællesskab

Vi sætter stor pris på vores dedikerede medarbejdere og hylder mangfoldighed, da vi ønsker at skabe en positiv og inkluderende arbejdsplads, der afspejler de værdier, som virksomheden er bygget på Dyk længere ned i vores arbejdsplads og de mennesker, der former den.